Aktører

Oslo S Utvikling, A-lab arkitekter, Vedal og Akershus Eiendom har samarbeidet i mange år om utviklingen av Barcode og Bjørvika.

Oslo S Utvikling (OSU)

Eiendoms- og utviklingsselskapet Oslo S Utvikling AS (OSU) ble etablert i 2001 og eies av Entra Eiendom AS, Linstow AS og Rom Eiendom AS. OSUs formål er å bygge ut eiendommene som tilhørte NSB Eiendom, nå ROM Eiendom, på sørsiden av jernbanens sporområde på Oslo S - fra Oslo Atrium og østover mot Middelalderparken.

OSU er i ferd med å ferdigstille Barcode-rekken og er samtidig kommet i gang med den omfattende utbyggingen i Bispevika i Bjørvika. Totalt skal OSU utvikle ca. 380.000 kvm av de totalt ca. 900.000 kvm nærings- og boligarealer som ligger innenfor Bjørvika-reguleringen.

A-lab Arkitekter

Arkitektkontoret ble etablert i 2000 og har som mål å skape innovativ og eksperimenterende arkitektur. A-lab har tegnet og utviklet flere store prosjekter sammen med blant andre Aspelin Ramm, Forsvarsbygg, OSU, Vedal m.fl. Prosjektene spenner fra byplan og urbane prosjekter med komplekse program via museums- og designprosjekter til større boligprosjekter. Arkitektkontoret har vunnet flere priser for sitt arbeid – både nasjonalt og internasjonalt.

Vedal

Vedal AS ble etablert i 1987 og består i dag av tre bedrifter (Vedal Utvikling, Vedal Prosjekt og Vedal Entreprenør). Vedal er involvert i flere store byggeprosjekter både på bolig- og næringssiden. Selskapet styrer og gjennomfører prosjektene fra utvikling til ferdigstillelse og har flere kjente bygg i sin portefølje, bla. annet Gyldendalhuset, Portalbygget på Fornebu og DNB i Bjørvika.

Akershus Eiendom

Akershus Eiendom ble etablert i 1992 og er blant landets ledende meglerhus innenfor næringseiendom. Foruten utleie, leverer selskapet også tjenester innen transaksjoner, analyse og verdivurdering av næringseiendom.

Akershus Eiendom har omfattende erfaring fra utleie og salg i Bjørvika. I perioden 2005-2015 har Akershus Eiendom stått for utleie av mer enn 55.000 kvm kontorareal fordelt på utleie og fremleie i kjente bygg som PWC-bygget, Deloittehuset og DEG16-bygget i Barcode.

Last ned prospekt